Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statut Przedszkola Nr 1 w Piasecznie

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. 1. Przedszkole Nr 1 w Piasecznie, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną: 1) prowadzi bezpłatnie