Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkole nr 1 w Piasecznie
https://bip.przedszkole1piaseczno.pl

Sprawozdania

Sprawozdania finansowe za rok 2018 zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

http://zeaspiaseczno.biposwiata.pl/jednostki_podlegle/18/859/przedszkole_nr_1